Scroll Top

Copy of Workshop – TalentWheel the game

Vanuit onze ervaring als Loopbaan- en Trainingsbureau weten we dat trainingen het beste geaccepteerd worden als de trainingen niet alleen interactief is – maar ook energiek en met voldoende beweging. Daarnaast is onze ervaring dat wanneer je – met name voor wat meer praktisch opgeleide doelgroep – een training samenstelt met korte concentratieblokken de impact en opbrengst het hoogst zijn.

Inhoud van de training

De inhoud van de training wordt bepaald door de vier pijlers van het TalentWheel©: Eigen regie, Verandervermogen, Sociale vaardigheden en Mediawijsheid. Deelnemers van de training krijgen telkens vier stellingen voorgezet, waar zij een keuze uit moeten maken: welke is hierbij het meest/minst van toepassing. Deze stellingen zullen corresponderen met de vier verschillende spaken van het TalentWheel©, en na het beantwoorden van alle stellingen (op de bijgeleverde game-kaart) ontstaat aan het einde van het spel een duidelijk beeld binnen welke spaak van het wiel de grootste uitdaging ligt. Na de pauze splitsen we de deelnemers op in kleinere groepjes van mensen die (in meer of mindere mate) allemaal dezelfde uitdagingen hebben op het TalentWheel©. Samen ga je met elkaar in discussie over enkele ‘hot topics’ rondom dit onderwerp. Aan het einde van de training ronden we dit onderdeel plenair af. Elke teamcaptain kan doorgeven waar zijn of haar groepje over gesproken heeft, en waar volgens hen de verbeterpunten zitten.

Kleur, beweging, enthousiasme en actie

Uit ervaring is gebleken dat een training de meeste impact maakt (en het meeste resultaat oplevert) als de deelnemers de training als interactief en vooral ‘leuk’ ervaren – met name als ook lager opgeleide doelgroepen bereikt moeten worden. Alleen informatieoverdracht wordt vaak als een verplichting of als ‘saai’ ervaren, en als deelnemers in deze mindset belanden is het vaak heel lastig om deze sfeer tijdens een training weer adequaat om te draaien.
Om deze reden heeft Matchcare de training ontwikkeld die werkt als een spel. Alle informatie rondom Eigen regie, Verandervermogen, Sociale vaardigheden en Mediawijsheid komt aan bod, alleen in de educatieve spelvorm.

Deze training is voor iedereen

Het uitgangspunt is dat deze TalentWheel© training voor alle doelgroepen en voor alle niveaus ingezet kan worden. De training kan op maat aangepast worden aan de wensen van de organisatie en het level van de verschillende doelgroepen:
• Doelgroep hbo+: stellingen worden op niveau geformuleerd en de onderbouwende theorie wordt daarnaast meegeleverd op een flyer. De trainer zal vragen stellen om beweegredenen van de verschillende deelnemers voldoende duidelijk te krijgen – en uiteraard ook kritisch doorvragen als dat onvoldoende naar voren komt. De vragen/onderwerpen van de discussiemomenten (breakout-sessies) worden op niveau ingestoken. De breakout-sessies worden geheel vormgegeven door de deelnemende medewerkers, de trainer loopt rondt om eventuele vragen te beantwoorden.
• Doelgroep mbo: stellingen worden op niveau geformuleerd en de onderbouwende theorie wordt daarnaast meegeleverd op een flyer. De trainer zal vragen stellen om beweegredenen van de verschillende deelnemers voldoende duidelijk te krijgen – en uiteraard ook kritisch doorvragen als dat onvoldoende naar voren komt. De vragen/onderwerpen van de discussiemomenten (breakout-sessies) worden op niveau ingestoken. De trainer neemt hier alleen een actieve rol aan als dat wenselijk is.
• Doelgroep basis: stellingen worden op niveau geformuleerd, of door middel van plaatjes weergegeven. De trainer zal op niveau vragen stellen om beweegredenen van de verschillende deelnemers voldoende duidelijk te krijgen. De vragen/onderwerpen van de discussiemomenten (breakout-sessies) worden op niveau ingestoken, en intensiever begeleidt door de trainer.
o Nb: alle informatie wordt duidelijk door de trainer gesproken (ook de stellingen van de presentatie) en waar nodig herhaald – zodat ook deelnemers die minder taalvaardig zijn de training met succes kunnen volgen.