Scroll Top

Loopbaanadvies

Via loopbaanbegeleiding krijg je beter zicht op jouw motivatie, kwaliteiten en drijfveren zodat je betere keuzes kan maken nu of in de toekomst met betrekking tot vervolgstappen binnen je werk.

Intake, LoopbaanVerkenner en nabespreking + 3 coachingsgesprekken

Via loopbaanbegeleiding krijgen medewerkers beter zicht op hun motivatie, kwaliteiten en drijfveren zodat zij betere keuzes kunnen maken nu of in de toekomst met betrekking tot vervolgstappen binnen het werk.

Loopbaanadvies stelt medewerkers in staat om actief te werken aan hun inzetbaarheid. We starten met een intake waarbij we stil staan bij de persoonlijke situatie en onderzoeken wat de hulpvraag is.

Het Loopbaanadvies bestaat uit een intake, de LoopbaanVerkenner met nabespreking en een drietal coachingsgesprekken. De LoopbaanVerkenner draagt bij aan de ontwikkeling, geeft medewerkers inzicht in hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. Ook krijgen medewerkers inzicht in hun positie op de arbeidsmarkt, zodat zij de regie kunnen nemen over hun loopbaan. Na afronding ontvangen medewerkers een schriftelijke rapportage met de opgedane bevindingen en adviezen.

Na afloop:

  • Weten medewerkers wat hun talenten zijn.
  • Weten medewerkers wat hun drijfveren zijn.
  • Weten medewerkers beter waarin zij zich kunnen ontwikkelen.
  • Zijn ze in staat om meer zelf de regie te nemen in hun loopbaan.
  • Hebben ze een ePortfolio ter beschikking om zichzelf nog beter te profileren.
Loopbaanadvies stelt medewerkers in staat om actief te werken aan hun inzetbaarheid