Over New Boxes

Wat wil New Boxes?

Jongeren gelukkiger maken door hen in staat te stellen de juiste loopbaankeuzes te maken.

Wat wil New Boxes zijn?

New Boxes wil een innovatieve pré-loopbaanbegeleider zijn die individuele jongeren en studenten inzicht, tools en maximale mogelijkheden verschaft waarmee die het maximale uit zichzelf kunnen halen en zo succesvol als mogelijk voorsorteren op hun dream career.

Hoe doet New Boxes dat?

New Boxes doet dat door jongeren een innovatief ‘lanceerplatform’ te bieden waarop zij hun talenten kunnen ontdekken om deze als uitgangspunt te nemen voor hun verdere ontwikkeling en loopbaankeuzes. Het stelt ze in staat om het individuele ontwikkelpotentieel zichtbaar te maken en dit maximaal te benutten en de resultaten ervan te presenteren aan bedrijven en organisaties. Deze bedrijven dragen bij aan de competentieontwikkeling van het talent. New Boxes ondersteunt studenten gedurende dit traject.

Hoe werkt New Boxes?

Bij New Boxes gaan wij ervanuit dat iedereen beschikt over zijn of haar eigen talenten. ‘Het beginnersgeluk’, waar je mee geboren wordt. Noem het een natuurlijke nog niet zichtbare aanleg die alleen waardevol wordt als je het ontdekt, traint en met de juiste groeimindset ‘valoriseert’.

Kosteloos

Een groot gedeelte van de hiervoor genoemde ontdekkingstocht bieden wij op dit platform kosteloos aan studenten aan. Dat doen en kunnen wij omdat wij in jongeren geloven en omdat New Boxes met partners samenwerkt die dat ook doen én bereid zijn om te betalen in ruil voor een kennismaking met talent. Zij zitten op de eerste rij om talent te kunnen scouten en hen te interesseren voor hun eigen organisatie zodat het mes zowel aan de kant van de student snijdt als ook aan de kant van zijn of haar potentieel toekomstige werkgever of stagebieder. Zo organiseert New Boxes in de basis van de keten van waardeontwikkeling op het vlak van Human Capital.

Heb je een vraag?

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op.

  Voor wie is New Boxes?

  Jongeren

  In eerste instantie is New Boxes er voor jongeren. Enerzijds voor de jongere die (nog) niet weet welke kant hij of zij op wil met studie en loopbaan en daar een beetje, of indien gewenst, meer hulp bij nodig heeft. Anderzijds is New Boxes er ook voor studenten die wél weten welke studie ze willen gaan volgen en hoe hun loopbaantoekomst eruit zou moeten gaan zien. Deze studenten vinden bij New Boxes de bevestiging dat hun keuze voor henzelf de juiste is en maken extra tempo door gebruik te maken van de contacten en faciliteiten die New Boxes biedt.

  Maar we zijn er ook voor Ouders. Die willen het beste voor hun zoon/dochter en zij zoeken voor hen begeleiding bij het inrichten en plannen van de pré-loopbaan.

  Onderwijs / mentoren

  Het systeem dat New Boxes biedt, stelt de student in staat om zijn of haar toekomstperspectief te onderzoeken en te bepalen aan de hand van de eigen talenten en overige kenmerken. Testuitslagen en uitkomsten van opdrachten worden gedocumenteerd in een ePortfolio. Dit gehele instrumentarium is door onderwijsorganisaties en onderwijspersoneel in te zetten ter ondersteuning van studenten bij hun ontwikkeling en loopbaanoriëntatie.

  Bedrijven, organisaties, instellingen

  Bedrijven, organisaties en instellingen zijn erbij gebaat om nu en in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. Zij hebben daarmee ook een verantwoordelijkheid om de voorwaarden te scheppen waarmee in deze behoefte kan worden voorzien. Dat doen zij door stage- en werkervaringsplaatsen aan te bieden en interne kennis extern te ontsluiten. New Boxes motiveert, begeleidt en faciliteert hen hierbij. Daarnaast kan New Boxes zorgen voor de juiste match tussen studenten en bedrijven, organisaties en instellingen zodat talent maximaal wordt benut en bedrijven hier maximaal van kunnen profiteren.