Over New Boxes

Voor wie is New Boxes?

Jongeren

In eerste instantie is New Boxes er voor jongeren. Enerzijds voor de jongere die (nog) niet weet welke kant hij of zij op wil met studie en loopbaan en daar een beetje, of indien gewenst, meer hulp bij nodig heeft. Anderzijds is New Boxes er ook voor studenten die wél weten welke studie ze willen gaan volgen en hoe hun loopbaantoekomst eruit zou moeten gaan zien. Deze studenten vinden bij New Boxes de bevestiging dat hun keuze voor henzelf de juiste is en maken extra tempo door gebruik te maken van de contacten en faciliteiten die New Boxes biedt.

Maar we zijn er ook voor Ouders. Die willen het beste voor hun zoon/dochter en zij zoeken voor hen begeleiding bij het inrichten en plannen van de pré-loopbaan.

Onderwijs / mentoren

Het systeem dat New Boxes biedt, stelt de student in staat om zijn of haar toekomstperspectief te onderzoeken en te bepalen aan de hand van de eigen talenten en overige kenmerken. Testuitslagen en uitkomsten van opdrachten worden gedocumenteerd in een Skillpas. Dit gehele instrumentarium is door onderwijsorganisaties en onderwijspersoneel in te zetten ter ondersteuning van studenten bij hun ontwikkeling en loopbaanoriëntatie. De Skillpas en de Bedrijvenzoeker van New Boxes leggen een basis voor een context rijke leeromgeving.

Bedrijven, organisaties, instellingen

Bedrijven, organisaties en instellingen zijn erbij gebaat om nu en in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd personeel. Zij hebben daarmee ook een verantwoordelijkheid om de voorwaarden te scheppen waarmee in deze behoefte kan worden voorzien. Dat doen zij door stage- en werkervaringsplaatsen aan te bieden en interne kennis extern te ontsluiten. New Boxes motiveert, begeleidt en faciliteert hen hierbij. Daarnaast kan New Boxes zorgen voor de juiste match tussen studenten en bedrijven, organisaties en instellingen zodat talent maximaal wordt benut en bedrijven hier maximaal van kunnen profiteren.