Scroll Top

Privacy Statement

Met dit privacy statement Talentcenter New Boxes is het direct duidelijk welke rechten en plichten u heeft op het Talentcenter New Boxes.

Inleiding

De website www.newboxes.nl is in opdracht van New Boxes gebouwd door Matchcare. De hosting van de site wordt ook beheerd door Matchcare. Indien u meer wilt weten over Matchcare bekijk dan hun website.

De website www.bedrijvenzoeker.newboxes.nl is in opdracht van New Boxes gebouwd door 101Media. De hosting van deze site wordt beheerd door 101Media. Indien u meer wilt weten over 101Media bekijk dan hun website.

Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening die op www.newboxes.nl en www.bedrijvenzoeker.newboxes.nl wordt aangeboden.

Welke gegevens verzamelen wij?

Om gebruik te maken van deze dienstverlening hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens worden opgeslagen in datacenters welke zich bevinden in Nederland.

Registratie

Als u een account wilt aanmaken of heeft ontvangen van een van onderstaande applicaties dan moet u daarvoor gegevens opgeven waaronder uw naam, e-mailadres en uw wachtwoord.

Het Talentcenter New Boxes

Op de site www.newboxes.nl, vanaf nu te noemen Talentcenter New Boxes, heeft u de mogelijkheid om gegevens in te vullen in de verschillende onderdelen. Hieronder vindt u per onderdeel welk soort gegevens wij opslaan.

 • Contactgegevens: o.a. NAW-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres –> NEE
 • Werkervaring: o.a. naam organisatie, datum in dienst, soort contract –> NEE
 • Opleiding: o.a. naam opleiding, opleidingsinstituut, datum opleiding, diploma ja/ nee –> NEE
 • Uitslagen Assessments: Uitslagen van de assessments –> NEE

 

Loopbaan Verkenner SHL of LTP

Het kan zijn dat u een loopbaanverkenner gaat maken op het Talentcenter New Boxes. Hieronder vindt u per onderdeel welk soort gegevens wij opslaan.

 • Contactgegevens: o.a. NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummers, emailadres –> NEE
 • Werkervaring: o.a. naam organisatie, datum in dienst, soort contract  –> NEE
 • Opleiding: o.a. naam opleiding, opleidingsinstituut, datum opleiding, diploma ja/ nee –> NEE
 • Uitslagen Assessments: Uitslagen van de assessments: Persoonlijkheid, werkvoorkeuren, generieke vaardigheden en werkactiviteiten –> NEE

Dossier

Als u een loopbaantraject volgt dan kan het zijn dat er door de loopbaanadviseur die u begeleidt een loopbaandossier van u wordt bijgehouden. Vraag uw loopbaanadviseur om meer informatie. Hieronder vindt u per onderdeel welk soort gegevens wij opslaan.

 • Contactgegevens: o.a. NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummers, e-mailadres –> NEE
 • Werkervaring: o.a. naam organisatie, datum in dienst, soort contract –> NEE
 • Opleiding: o.a. naam opleiding, opleidingsinstituut, datum opleiding, diploma ja/ nee –> NEE
 • Dossier mb.t. loopbaanontwikkeling: o.a. gespreksverslagen, plannen van aanpak, trajectvoortgang –> Mogelijk

Hoe gebruiken wij uw gegevens

Hoe we uw gegevens gebruiken is afhankelijk van welke onderdelen u gebruikt. Bij enkele onderdelen heeft u zelf de mogelijkheid om te kiezen welke gegevens u wilt delen. Wij gebruiken uw gegevens om de onderdelen die u gebruikt te leveren. Afhankelijk van de applicatie die u gebruikt, gebruiken wij uw gegevens voor de volgende onderdelen:

 • Wij gebruiken uw gegevens vanuit het profiel om u te matchen met passende vacatures.
 • Ook gebruiken wij uw gegevens om u te voorzien van adviezen, bijvoorbeeld in de loopbaanverkenner en de self assessments.

Overige belangrijke informatie

Registratie

Bij registratie dient u de gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen. Na registratie krijgt u toegang tot de applicatie (toepassing).

Accounteisen

U mag slechts één account per applicatie gebruiken. Uw account dient uzelf te betreffen en naar waarheid ingevuld te zijn. Fakeprofielen worden verwijderd. Indien u namens een ander een profiel aanmaakt en/of beheert, dient u op verzoek de toestemming van deze ander te kunnen overleggen.

Toegang tot het Talentcenter New Boxes www.newboxes.nl

Uw account wordt geactiveerd met een wachtwoord. New Boxes (Matchcare) mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt na activatie met uw wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dan ook aansprakelijk hiervoor. Indien u vermoedt dat uw websitetoegang bij derden bekend is, meld dit dan zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Onrechtmatig gebruik

Mocht New Boxes (Matchcare) een redelijk vermoeden hebben dan wel tot het besef komen dat uw websitegebruik in strijd is met de wet, dan heeft Matchcare, na afstemming met New Boxes, eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Matchcare hoeft hierover met u geen overleg te voeren. In geen geval is Matchcare aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

Aansprakelijkheid van derden

U verklaart dat alle inhoud van uw bijdragen van uzelf afkomstig is. Mocht dat niet zo zijn, dan verklaart u dat u toestemming hebt van de rechthebbende om deze inhoud te gebruiken. U vrijwaart New Boxes (Matchcare) voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat deze inhoud op welke andere manier dan ook tegen de wet is.

Aanpassen of verwijderen van gegevens

In de meeste gevallen kunt u zelf uw gegevens aanpassen. Indien dit niet mogelijk is kunt u hiervoor een verzoek indienen via helpdesk @newboxes.nl. U kunt hier ook een aanvraag indienen om uw gegevens te laten verwijderen. Standaard zullen wij uw gegevens deactiveren waardoor ze geanonimiseerd bewaard blijven in de database voor analytische doeleinden. Op uw expliciete verzoek zullen wij uw gegevens geheel verwijderen.

Delen van gegevens

Wij verstrekken uw gebruiksgegevens alleen geanonimiseerd aan derden voor analytische doeleinden, met als doel om ons product te verbeteren. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (waaronder verzoeken van politie en justitie). Indien u in traject bent bij een loopbaanadviseur, worden uw gegevens gedeeld met de loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur informeert u hierover.

Meenemen van uw gegevens

Recht op toegang en/of meenemen van uw gegevens: u kunt ons vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens. U ontvangt deze gegevens in een bestand dat machinaal leesbaar is.

Bewaartermijn

Uw gegevens blijven zo lang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is met in achtneming van de wettelijke termijnen. Na afloop van het contract met onze opdrachtgever worden uw gegevens maximaal 3 maanden bewaard.

Beschikbaarheid

Matchcare doet haar best de toepassingen continu beschikbaar te laten zijn maar kan dit niet garanderen. Van tijd tot tijd wordt onderhoud aan de applicaties verricht en voegt Matchcare nieuwe mogelijkheden toe. Dit kan tot korte onderbrekingen leiden.
Matchcare is niet aansprakelijk voor schade indien u de applicatie niet kon gebruiken op enig moment, of omdat de applicatie niet werkte zoals u verwachtte. Bij opzet en grove nalatigheid is Matchcare wettelijk aansprakelijk.

Wijziging voorwaarden

Matchcare mag deze voorwaarden na overleg met New Boxes aanpassen. U dient dan akkoord te gaan met het nieuwe privacy statement New Boxes. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden wordt de toegang tot het product geblokkeerd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en het Platform wordt afgeschermd tijdens registratie. Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van het Talentcenter New Boxes in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om de website te optimaliseren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken.

Analytische gegevens

Onze producten kunnen gebruik maken van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Hieronder de officiële verklaring van Google.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Matchcare BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Slotbepaling

Wanneer één of meerdere bepalingen van dit Privacy Statement Talentcenter New Boxes nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat New Boxes bij het opstellen van dit Privacy Statement Talentcenter New Boxes op dat punt voor ogen had.

Naast het Privacy Statement Talentcenter New Boxes, beschikt New Boxes over algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van New Boxes, gevestigd te Gemert, kamer van koophandel nummer 83225897.

Vragen?

Vragen over het privacy beleid, klachten of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan helpdesk@newboxes.nl.