Scroll Top

TalentOntwikkelScan

Aandacht voor medewerkers versterkt de organisatie

Aandacht voor medewerkers versterkt de organisatie

Als werkgever wil je graag dat medewerkers het beste uit zichzelf halen en daar wil je ze bij ondersteunen. Dit zodat zij op een gezonde en gemotiveerde manier blijven werken. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat mensen beschikken over de vaardigheden van de toekomst: eigen regie, verandervermogen, sociale vaardigheden en mediawijsheid.

Invalshoeken die door Matchcare bijeen zijn gebracht in het TalentWheel©. Medewerkers die hierin investeren werken doorlopend aan hun duurzame inzetbaarheid. Zij komen in actie, werken met plezier, ontwikkelen zich en zijn in alle fasen van hun loopbaan van toegevoegde waarde voor de organisatie.

Vanzelfsprekend is er aandacht voor de medewerkers binnen de organisatie, maar je kunt meer doen; gerichte aandacht door externe loopbaanprofessionals. Zij dagen uit, inspireren en versterken, zodat medewerkers vitaal en gemotiveerd blijven leren en werken. Deze loopbaanincentive is een positieve prikkel voor de werknemers en een zeer rendabele investering voor de organisatie.

Matchcare heeft een Loopbaanprogramma uitgewerkt, speciaal voor medewerkers die zich willen versterken op een arbeidsmarkt waar digitalisering en robotisering actueel is en voor medewerkers waarvan hun functie een steeds grotere ICT-vaardigheid vraagt.

Dit programma bestaat in grote lijnen uit:

  • Intake – Kennis maken met de coach en stem verwachtingen af; waar staat de medewerker en wat wil de medewerker bereiken?
  • TalentOntwikkelScan – Inzicht krijgen in de talenten, de persoonlijkheid, het ontwikkelvermogen en de werkvoorkeuren door het invullen van vragenlijsten en op basis van 360 graden feedback.
  • Ontwikkelgerichte coaching – Stuurmanschap leren te nemen over de eigen ontwikkeling in een drietal coachingsessies.
Aandacht is de basis voor een leven lang met plezier werken en ontwikkelen.