Training Het goede gesprek

Persoonlijke en vakmatige ontwikkeling is een continu, cyclisch proces
Een continu, cyclisch proces
Niet de organisatie, maar de medewerker zelf is verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling binnen zijn werk en loopbaan. Wat wil ik naar toe in mijn werk? (doelen) en wat is daarvoor nodig? (ontwikkeling)
Meestal spelen deze vragen zich af binnen de context van een organisatie. Binnen organisaties wordt meer en meer ingezet op wendbaarheid, flexibiliteit en zelfsturing. Van medewerkers (en teams) wordt meer verantwoordelijkheid verwacht als het gaat om hun eigen toegevoegde waarde. Een medewerker zal dus steeds nadrukkelijker zelf aan het stuur moeten gaan zitten van zijn werk, zijn loopbaan en zijn ontwikkeling.

Voor jou als leidinggevende vraagt dat ook om een andere aanpak. Allereerst ben je gericht op het in lijn brengen van de doelen en acties van medewerkers met de gewenste organisatiedoelen (Taakniveau). Ook ligt er de uitdaging om medewerkers te stimuleren in deze beweging en uit te dagen steeds weer nieuwe stappen te zetten (Procesniveau). Tot slot is het ook belangrijk om als leidinggevende focus te houden op de persoon zelf (Relatieniveau). Door continu met elkaar ‘het goede gesprek’ aan te gaan ontstaat er een proces waarin beiden hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en invullen. Tijdens deze workshop gaan we in op de elementen van ‘het goede gesprek’ en wat dit voor jou als leidinggevende betekent.

Wat aan bod komt

Tijdens deze workshop staan we stil bij diverse elementen en dilemma’s die je als leidinggevende tegenkomt bji ‘het goede gesprek’. Wat is ‘een goed gesprek’, welke onderwerpen komen ter sprake en hoe verschilt dit van een meer traditionele HR cyclus?

  •  Invulling geven aan 3 pijlers ( ‘Toekomstperspectief’, ‘Motivatie’ en ‘Vaardigheden’ die centraal staan tijdens deze gesprekken
  • Jouw rol als leidinggevende in deze gesprekken? Welke dilemma’s en belemmeringen spelen mee?

Kortom, we reflecteren op ‘het goede gesprek’ en we onderzoeken jouw mogelijkheden als manager.

Door continu met elkaar ‘het goede gesprek’ aan te gaan ontstaat er een proces waarin beiden hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en invullen.

Wat levert het op

Na afloop van deze workshop weet je wat ‘een goed gesprek’ is. Je hebt kennis van de onderwerpen die hierbij aan bod komen, en je hebt meer beeld bij hoe je invulling kan geven aan jouw rol binnen dit gesprek.

Keywords: sociale vaardigheden, verandervermogen, samenwerken, eigen regie, zelfontwikkeling, impact maken.