Wil je met jouw stage een stempel drukken op de toekomst van ons dorp? Bekijk deze duo-stage.

Functieomschrijving
Uit de dorpsoverleggen Gemert-Bakel komt een urgente behoefte naar voren om een breed draagvlak en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kleine dorpskernen te behouden en versterken. De huidige organisatiestructuur dreigt af te brokkelen en laat zien dat jonge bewoners moeilijk te betrekken zijn bij de lokale ontwikkeling van de leefbaarheid in de kernen. Door een nieuwe organisatie- en communicatiestructuur willen de dorpsoverleggen het tij keren. We zijn op zoek naar een student communicatie die samen met een student bestuurskunde/overheid en organisatie tijdens een stage van 5 maanden een concreet plan hiervoor wil ontwikkelen. Je betrekt dorpsraden, gemeente en externe mensen om een maximaal resultaat neer te zetten.

Het idee is om jongeren en bewoners projectmatig te betrekken bij het ontwikkelen van een nieuwe organisatie- en communicatiestructuur. In de periode van februari 2021 tot juli 2021 gaan twee studenten in een duo-stage onder begeleiding van New Boxes en in opdracht van de dorpsraden en gemeente Gemert-Bakel aan de slag om een onderzoek te doen, een advies uit te brengen en een plan van aanpak op te stellen. Je hebt regelmatig, minimaal om de twee weken een projectbespreking daarnaast zijn er enkele ontmoetingen met vertegenwoordigers van de dorpsraden die zorgen voor input en feedback geven over de projectinhoud en voortgang.

New Boxes biedt coaching en procesbegeleiding. Je voert met je projectteam zelfstandig de projectwerkzaamheden uit. Er zijn werkplekken bij New Boxes en Gemeente Gemert -Bakel en bij New Boxes beschikbaar, maar je kunt ook deels vanuit school of andere werkplekken je werkzaamheden uitvoeren. Je kunt daarnaast gebruik maken van ondersteuning van een studententeam New Boxes. Dit zijn 3 á 4 stagiaires marketing, communicatie, media/design en hun begeleiders. Je krijgt een stageoverkomst en beloning voor ca. 5 maanden van Gemeente Gemert-Bakel.

New Boxes is een innovatieve pré-loopbaanbegeleider die jongeren en studenten inzicht, tools en maximale mogelijkheden verschaft waarmee die het maximale uit zichzelf kunnen halen en zo succesvol als mogelijk voorsorteren op hun dreamcareer.

Je bent een hbo/wo student die geïnteresseerd is in dit onderwerp en wil graag samenwerken.

Geïnteresseerd? Meld je hier aan. wij nemen contact met je op!