Talent in actie

Talent in beeld, talent in actie.

Met het project Talent in beeld, talent in actie ga jij je talenten én kwaliteiten ontdekken! Ontdek tijdens schooljaar drie waar jij goed in bent én wat bij je past.

Over Talent in beeld, talent in actie

Tijdens het derde schooljaar ga je op zoek naar je talenten (m.b.v. de Skillpas), en ontdek je door met verschillende werkgevers en werknemers in gesprek te gaan, wat bij je past. Dit helpt je nu bij het maken van de juiste profielkeuze en later bij het kiezen van een (bij)baan!

Wat houdt het project in?

Vanaf september 2022 starten jij en je medeleerlingen van havo en vwo met een speciaal ontwikkeld (LOB) lesprogramma. Tijdens deze lessen ontdekken jullie op basis van je Skillpas jullie talenten en kwaliteiten.

Met de inzichten uit de Skillpas, ga je op zoek naar bedrijven die bij je passen. De bedrijvenzoeker maakt aan de hand van die data een match met bedrijven en organisaties uit de regio. Vervolgens ontmoet je werkgevers en werknemers uit verschillende vakgebieden tijdens de Meet & Greet. Om het bedrijf of de organisatie beter te leren kennen, plan je een oriëntatiebezoek. Daar haal je beroeps- en bedrijfsinformatie op, die je verwerkt in een presentatie.

Wat ga je dit schooljaar doen?

In schooljaar drie van het Macropedius ga jij een keuze maken voor een profiel. De LOB lessen en het project Talent in beeld, Talent in actie gaan jou helpen om een keuze te maken die past bij jouw talenten en voorkeuren.

Om een goede keuze te maken, ga jij… 

  • een Skillpas aanmaken
  • je talenten ontdekken tijdens LOB lessen
  • op zoek naar bedrijven die bij jou passen
  • kennismaken met lokale ondernemers tijdens de Meet & Greet
  • een ‘match’ maken met een bedrijf/organisatie
  • op oriëntatiebezoek bij een bedrijf/organisatie van jouw keuze
  • jouw inzichten van het project presenteren
Talent journey

Waarom meedoen?

Richting
Talent in beeld, talent in actie geeft je richting voor toekomstige keuzes.
Kwaliteiten
Ontdek je kwaliteiten en voorkeuren door verschillende opdrachten.
Skillpas
Met jouw skillpas laat je zien wat jouw waarde is. Daarnaast krijg je bijbanen en stages aangeboden die bij jou passen.
Ontdek bedrijven
Ontdek welke bedrijven en organisaties bij jou passen in de bedrijvenzoeker.
Ontmoet ondernemers
Ontmoet lokale werkgevers en werknemers tijdens de Meet & Greet.

Betrokken partijen

Talent in beeld, talent in actie is een initiatief van het Commanderij College Macropedius (havo/vwo), BKG en New Boxes.

Verschillende organisaties en bedrijven uit de regio, waaronder Gemeente Gemert-Bakel, Laarbeek, Meierijstad en Boekel, zijn inmiddels aangehaakt. Het project wordt door de Metropoolregio Eindhoven ondersteund met een bijdrage uit het Stimuleringsfonds.